Igazgatói köszöntő

Kedves Diákok és Szülők!

Városunk nevelési és oktatási, valamint kulturális ellátottságát színesíti, hogy egyházi iskola is működik területén, impozáns épülettel, jó felszereltséggel.

Legfőbb oktatási célunk:

Jól felkészült tanítóink és tanáraink oly biztos, stabil, alapvető tudást adnak minden tanulónak, melynek segítségével a továbbtanulás során is megállják a helyüket.

Emelt óraszámban a logikai gondolkodás fejlesztését, a hatékony tanulási módszerek elsajátítását és gyakorlását, a koncentrációkészség fejlesztését és a helyes tanulás tanítását biztosítjuk a gyermekek számára. Erre épül ötödik osztálytól az emelt matematika-oktatás és minden tantárgy tanmenetét úgy dolgozzuk át, hogy a logikus gondolkodás az ítéletalkotás, az ok-okozati viszonyok feltárása ott is domináljon, mert erre épül majd az emelt és a középszintű érettségi. Munkánkat minden szinten segíti a digitális tananyagok átadására lehetőséget biztosító interaktív tábla alkalmazása, mely pillanatnyilag a legkorszerűbb, jövőbe mutató oktatást segítő eszköz.

Immáron minden felsős tantermünk rendelkezik az interaktív oktatás technikai feltételeivel, így minden diákunk számára könnyen hozzáférhető, kiaknázható ez a lehetőség.

Az informatika a hétköznapjainkban gyakorlatilag megkerülhetetlen, így természetes, hogy a tanulóink számára átadott hasznos tudás egyik alappillére a digitális eszközök ismerete, használata. Ezt a célt szolgálja, hogy több osztályunkban is alkalmunk nyílt olyan laptopokkal kiegészíteni a gyerekek felszerelését, melyet magukkal hordhatnak, hazavihetnek, így bármikor lehetőségük van a használatára, tehát részévé válik a hétköznapjaiknak és kézenfekvő megoldásként látják majd a tanulás, az órákra való felkészülés során.

Az első osztálytól tanítjuk az angol nyelvet, melyet a gyerekek a napköziben is szaktanár segítségével gyakorolhatnak, hisz a foglalkozás egy része játékos formában, angol nyelven folyik majd, elősegítve ezzel a nyelv elsajátítását.

Célunk, hogy olyan diákok kerüljenek ki az iskolából, akik megfelelnek a mai kor elvárásainak, jól képzettek és képezhetőek, számukra a tudás, képesség az élethosszig való tanulás folyamatában. Második osztálytól tanítjuk a számítástechnikát. Művészeti képzés keretében színjátszást, bábjátékot és médiaismeretet sajátíthatnak el tanulóink. Évek óta együttműködünk a város művészeti intézményeivel, így a zene és táncoktatás is megoldott.

Tanórán kívüli foglalkozások:

Napközi működik 16:30-ig, ahol elkészíthetik a tanulók a házi feladataikat, valamint hasznosan tölthetik a szabad idejüket. Jó képességű gyerekek számára tehetséggondozó és különböző szakköri foglalkozásokat tartunk. Az angol nyelv oktatása mellett lehetőséget biztosítunk az olasz nyelv elsajátítására is igény szerint heti két óra keretében. Részt veszünk tanulmányi versenyeken, ahol diákjaink megmutathatják a felkészültségüket. A sportot szerető gyerekeknek tömegsport foglalkozásokat szervezünk. Úszásoktatással is segítjük az egészséges életmódra való nevelést és igény szerint gyógytestnevelés órák is biztosítva vannak az intézményünkben.

Sebes Péter igazgató